זכויותך לאחר תאונה

 • כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח, וודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר ושעליו אתה סומך ולא רק ב- " מוסכי ההסדר של חברות הביטוח". סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה.
 • סוכן הביטוח הוא נציגך ולא נציג חברת הביטוח וכך עליו לנהוג.
 • זכותך לבחור את המוסך בו יטופל רכבך. חברת הביטוח, שמאי הרכב, יבואני הרכב וכד' אינם רשאים לכפות עליך את רצונם. בחר במוסך עליו הינך סומך- שילמת עבור זכות זו!
 • עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים על מנת שרמת הבטיחות ברכב תשמר.
 • חברת הביטוח חייבת להחזיר את רכבך למצבו ערב קרות התאונה. ובמידה וישנה ירידת ערך לרכב, ודא כי קיבלת את מלוא הפיצוי.
 • במידה וקביעת שמאי הרכב של חב' הביטוח איננה מקובלת עליך, באפשרותך להזמין שמאי בלתי תלוי מטעמך. בקש מבעל המוסך הנחיה לזימון שמאי מכריע ו/או להזמנת ועדת ערר ( משרד התחבורה) ו/או סיוע בהכנת תביעות משפטיות – תלוי באופי המקרה.
 • על פי תקנות משרד התחבורה- אין להשתמש בחלפים משומשים לרכב שגילו מתחת לגיל שנתיים.
 • על השמאי למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי ולא משנה מי משלם את שכרו.
 • דע כי המנהל המקצועי של המוסך הוא היחידי שמוסמך לקבוע את הטיפול הנחוץ לרכבך ואסור לשמאי לכפות שימוש בחלפים ממקור מסוים ו/או תיקון במקום החלפה ולהפך, וזאת בניגוד לדעתו.
 • דרוש לקבל בגין תיקון הרכב אחריות מלאה של המוסך.
 • בביטוח מקיף בעל הפוליסה זכאי להחזר הוצאות משפט מחב' הביטוח.
 • אנא שמור על חייך ובטיחות משפחתך.