מידע ועזרה

*6574
השאר פרטים ונציג יחזור אליך
קרסו ביטוחים דואגת למחר

ביטוח הטוב ביותר במחיר משתלם

שירותי דרך וגרירה
חברת מ.מ.ס.י.

טלפון: 03-5641111 או 5202✱

חברת שגריר

טלפון: 03-5578888 או 8888✱

חברת דרכים

טלפון: 1700-507-800 או 2008✱

חברת פמי פרימיום

טלפון: 03-5688149

שירותי שמשות
אילן זגגות

טלפון: 03-6534444 או 6620✱

אוטוגלס

טלפון: 03-6507777

✱ בעת ההתקשרות לספקי השירות רצוי לוודא עימם שאכן לרכבכם יש מנוי בתוקף על מנת להימנע מחיובים מיותרים.

במקרה של נזקי מים ונוזלים שמקורם בצנרת המבנה עליך ליצור קשר עם נותן השירות ובהתאם לחברת הביטוח בה הנך מבוטח , מצ"ב הרשימה.

 

מבוטחי הכשרה

מבוטחי שומרה

מבוטחי הפניקס

מבוטחי הראל

מבוטחי שלמה

מבוטחי מנורה

 

כמו כן הנך מוזמן לפנות למחלקת התביעות שלנו לצורך פתיחת תביעה ומתן הנחיות להמשך טיפול.

ביטול ביטוח באמצע תקופה

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח בהתאם לשיקול דעתו.

על מנת שנוכל לבטל את הפוליסה יש לשלוח לסוכנות הביטוח בקשה בכתב בפקס, במייל או בדואר ולציין את הפרטים הבאים:

 • מס רכב
 • תאריך ביטול הפוליסה
 • סיבת ביטול הפוליסה

יש לשלוח לסוכנות הביטוח את תעודת החובה המקורית בדואר רשום.

במקרה והרכב נמכר יש לשלוח לסוכנות הביטוח העברת בעלות.

במידה ולרכב יש שיעבוד יש להעביר לסוכנות הביטוח הסרת שיעבוד.

המבוטח יזכה להחזר יחסי מדמי הביטוח ששולמו בהתאם לתקופת הביטול.

הקפאת הפוליסה

המבוטח רשאי להקפיא את הפוליסה לתקופה מסוימת, במקרים בהם הרכב נמכר וטרם נקנה רכב חדש, רכב נגנב, רכב טוטלוס וכל סיבה אחרת בה הרכב לא עומד לרשות הלקוח. הקפאת הפוליסה לא מאריכה את תקופת הביטוח אלא הלקוח יקבל החזר יחסי בהתאם לתקופת ההקפאה ובתנאי שההקפאה היא מעל ל 30 ימים.

על מנת שנוכל להקפיא את הפוליסה יש לשלוח לסוכנות הביטוח בקשה בכתב בפקס, במייל או בדואר ולציין את הפרטים הבאים:

 • מס רכב
 • תאריכי הקפאת הפוליסה
 • סיבת הקפאת הפוליסה

יש לשלוח לסוכנות הביטוח את תעודת החובה המקורית בדואר רשום.

במקרה והרכב נמכר יש לשלוח לסוכנות העברת בעלות.

המבוטח החליף את הרכב בתוך תקופת הביטוח ורכש רכב אחר, ניתן להעביר את הכיסוי לפי הפוליסה הקיימת לרכב האחר. החלפת רכב בפוליסה משמעה ביטול הביטוח עבור הרכב הקודם.

על מנת שנוכל לבצע את החלפת הרכב בפוליסה יש לשלוח לסוכנות הביטוח:

 • טופס החלפת רכב
 • רישיון הרכב האחר.
 • במידה ולרכב הקודם יש שיעבוד יש להעביר לסוכנות הביטוח הסרת שיעבוד.
 • במידה ולרכב האחר יש שיעבוד נא ציינו זאת.
 • יש לשלוח לסוכנות הביטוח את תעודת החובה המקורית של הרכב הקודם בדואר רשום.
 • אישור מיגון על הרכב האחר.

הלקוח יחויב או יזוכה בתשלום בהתאם לפרטי הרכב האחר.

    ברצונך לעדכן פרטים אישיים , לעדכן אמצעי תשלום , להקפיא או לבטל פוליסה ?

    על מנת שנוכל לבצע את השינוי/ התוספת בפוליסה אנא השאר את פרטייך האישים ואנו נחזור אליך בהקדם לביצוע העדכון:

 • פירוט הבקשה
 • מס רכב
 • שם בעל הפוליסה
 • תאריכי שינויי\התוספת בפוליסה

הוספת כיסוי נהג צעיר / כל נהג

    הילד חוזר מהצבא ? יש לכם אורח שצריך לנהוג ברכבכם ?

    פה תוכלו להוסיף בקלות ותחת פוליסת ביטוח הרכב שלכם כיסוי ביטוחי גם לנהג צעיר או וותיק.

אודות