העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכונים שונים. לכן ביטוח חיים מכונה בשם "ריסק" (Risk).

כאשר, חס וחלילה, מתרחש האירוע המכוסה בפוליסת ביטוח חיים, חברת הביטוח משלמת לך או למשפחתך את סכום הביטוח המכוסה בפוליסה. מטרת הכסף להבטיח רמת חיים למבוטח ולמוטבים – לך ולמשפחתך. בקרסו ביטוחים תוכלו למצוא סטנדרטיים מקצועיים גבוהים, טיפול מסור וכמובן רמת שירות גבוהה. גובה הכיסוי הביטוחי ייקבע על ידך ויעניק לך ולמשפחתך ביטחון כלכלי במקרה שחס וחלילה מתרחש האירוע המכוסה ביטוח החיים.

מגוון פוליסות ביטוח החיים של קרסו ביטוחים מאפשר הרחבות נוספות והתאמת הביטוח בדיוק בשבילך.

לליווי מקצועי:

מחלקת ביטוחי חיים  08-8631818

jakobra@carsso.co.il  מייל