מה ההבדל בין ביטוח חיים ריסק לביטוח חיים פנסיוני?

לכל אחד מאיתנו יש חיסכון פנסיוני, אשר ניתן להקצות חלק ממנו לביטוח חיים. אז מתי נכנסות לתמונה פוליסות ביטוח חיים ריסק? מבט אל סל הביטוח האישי והמשפחתי

לכל אחד מאיתנו יכולים להיות שלושה סוגי ביטוחי חיים: פוליסת ריסק (RISK) פרטית, כיסוי למקרה מוות במסגרת תכנית הפנסיה האישית וכן ביטוח חיים למשכנתה, בו המוטב הוא הבנק המלווה.

מהו ביטוח חיים ריסק פרטי?

ביטוח חיים ריסק פרטי הוא, אולי, הכיסוי הבסיסי ביותר בסל הביטוח האישי והמשפחתי. הביטוח מבטיח פיצוי כספי למשפחה, במקרה של מות המבוטח, ובכך מאפשר אמצעי קיום למשפחה אשר איבדה מקור הכנסה. הפיצוי ניתן בתשלום חד-פעמי או כקצבה חודשית, לפי תנאי הפוליסה. ניתן לכלול בפוליסה גם כיסוי לאבדן כושר עבודה, כתוצאה מנכות או מחלה של המבוטח.

אלמנט נוסף, אשר יכול להיות כלול בפוליסת ביטוח חיים ריסק, הוא חיסכון כלומר, הפיצוי אשר יועבר למשפחה, בקרות אירוע הביטוח, הוא הסכום אשר ניצבר בחיסכון של המבוטח, במסלול אשר בחר. במקרים רבים, הפתרון האופטימלי הוא פוליסה מעורבת, המשלבת כיסוי למקרה מוות (ריסק טהור), כיסוי לאובדן כושר עבודה וחיסכון.
סכומי הביטוח, תקופת הביטוח ואופן התשלום נקבעים על ידי המבוטח, לפי שיקולו ולפי יכולתו.

מהו ביטוח חיים פנסיוני?

תכנית פנסיה – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים – דומה במידה רבה לביטוח חיים ריסק; יש בה כיסוי למקרה מוות (קצבת שאירים), כיסוי לאבדן כושר עבודה (קצבת נכות) וחיסכון לגיל פרישה (קצבת פנסיה). בתכנית פנסיה מסוג 'קופת גמל' קיים רק מרכיב חיסכון.

זהו ההבדל היסודי: בתכנית פנסיה, מרכיב החיסכון הוא חובה. הבדל מהותי נוסף הנו היקף החיסכון, התלוי בגובה ההכנסה ובהשתתפות המעסיק. למעשה, כל שכיר וכל עצמאי בישראל מחויב לתכנית פנסיה כלשהי, אשר יש בה את רכיב החיסכון (חוק פנסיה חובה). שני הרכיבים האחרים הם לשיקולו של החוסך.

דיאגרמת ביטוחי חיים ופנסיה

איזה כיסוי עדיף – ריסק או פנסיוני?

בעצם אין שיקול דעת; נקודת הפתיחה היא כי לכל אחד ואחת יש חיסכון פנסיוני, כלומר רכיב החיסכון קיים עבורנו החל מהיום הראשון לעבודתנו הראשונה.

לגבי הכיסוי למקרי מוות ואבדן כושר עבודה, ניתן להוסיף כל אחד מהם או את שניהם לתכנית הפנסיה, על חשבון החיסכון. כמו-כן, ניתן לשנות את המינון ביניהם לאורך כל חיי התכנית, עד גיל הפרישה.

לכאורה, תכנית פנסיה מספקת את כל התשובות, וככל שמתקדמים בחיים ומרוויחים יותר, התשובות יותר טובות. אז איפה נכנסת לתמונה פוליסת ביטוח חיים ריסק?
הניסיון הבינלאומי מוכיח כי הנטייה לרכוש פוליסת ביטוח חיים פרטית גוברת כאשר מקימים משפחה או מרחיבים משפחה, כלומר כאשר האחריות גדלה וצרכי הביטוח גדלים, וכאשר הביטוחים, אשר תלויים בשכר, אינם מספיקים לצרכים החדשים. תופעה דומה קיימת גם בתחום ביטוחי הבריאות.

Open chat
Powered by